Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

20. 10. – 26. 10. 1Kor 14,37 – 15,34

Pokládá-li se někdo za proroka nebo za člověka obdařeného Duchem, měl by poznat, že to, co vám píšu, je přikázání Páně. Kdo to neuznává, nedojde sám uznání. A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně a spořádaně.

Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem  a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni – tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!

Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, ‚dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy‘. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť ‚pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den ze dne hledím smrti do tváře – ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem Pánu! Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak ‚jezme a pijme, neboť zítra zemřeme‘. Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘ Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení!

Zobrazeno 1805×

Komentáře

vojtec

Vystřízlivějte a nehřešte!
Vzpomínám, jak mě jednou zasáhla zdánlivě obyčejná věta zpovědníka: "Jdi a už nehřeš." ....
Občas je potřeba být na sebe přísný. Pane, prosím, dej mi k tomu sílu. Amen.

róza

Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘ Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu.

Marimagdalena

Pane, pomoz mi, abych se nechala uchvátit skutečností Tvého zmrtvýchvstání! Dej, aby naděje tryskající z Tvého vzkříšení „živila“ a prostupovala celý můj život a moje konání. Ať si vždy uvědomuji, že TO je jádro mojí víry a že TO je zcela jediné a nejdůležitější, oč stojí zato usilovat: být vzkříšen k věčnému životu s Otcem. Amen

Neposeda

"Milostí Boží jsem to, co jsem...": Tak i ja cim dal vice vidim v mem zivote (pred konverzi a zvlaste od krtu), jak mne Pan vede a jak jeho milost ve mne a skrze mne pracuje.
"Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! ... křtít za mrtvé...Někteří nemají ani ponětí o Bohu": O jakem "bohu" svedcim svym bliznim, je to vzdy vira, ktera spolu s milosti vyzaruje i z kazdodennich udalosti a trapeni?
Prosim te, zivy Boze, at te stale vice mohu poznavat a zit ve spojeni s tebou a v mem povolani tebe hlasat vsem, kdo o tobe jeste nemaji ani poneti a nebo kdo jen "chladne veri". Amen

juniper

jednou jsem četl tuto moudrost, tá mluví za vše:
"tisíckrát se může Kristus narodit v Betlémě, žít náš život, a umírat za nás, nebude mi to však nic platné, nenarodí-li se v mém srdci"

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka