Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

22. 9. – 28. 9. 1Kor 9,11 – 10,17

Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.

Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby! Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia.

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘.

To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno: ‚Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.‘ Ani se neoddávejme smilstvu jako někteří z nich, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí, ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni Zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.

A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím k vám jako k rozumným lidem; posuďte sami, co říkám: Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu.

Zobrazeno 1460×

Komentáře

verci

,,Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát."
Krásné povzbuzení do začátku školy a celkově do všech zkoušek, které nás v životě čekají...

Marimagdalena

„Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal... Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.“
Fascinuje mě Pavlovo nasazení pro věc, pro evangelium. Je mu naprosto jasný smysl každého jeho počínání. Ví, že to dělá pro Krista, který je jeho zákonem.
„Pane, jsme jen lidé světa. Pomoz nám, prosíme, objevit v našem každodenním putování Tvoji vůli. Ať jsme tam, kde Ty nás chceš mít; ať děláme to, co Ty chceš, abychom dělali.... s láskou a pokorou... pro Tebe.
Amen.“

vojtec

"... plním jen úkol, který mi byl svěřen."
Pavlova pokora je odzbrojující. Přijímám i já tímto způsobem, vše co dělám?

Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.
Naplno pracovat a nehledět při tom na to, jestli výsledek bude úplný nebo jen částečný nebo jaký. To je metoda křesťanské obětavé lásky. Láska nevypočítavá. Láska, která se nenechá pokořit neúspěchy a stále znovu a znovu se plně celá daruje.

Neposeda

\"... raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu... běda mně, kdybych nekázal... byl jsem povolán, plním svěřený úkol... Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.\"
Byt chuda a \"nezavisla\" pro evangelium, zaprit sve pohodli a z lasky hlasat poznanou Lasku, zitou den co den, v hojnosti a jeste casteji v nuzote. Jsem povolana... odpovidam se stejnou vervou apostola Pavla?!
Pavle, vyprosuj mi alespon trochu tveho nasazeni pro evangelium, touhy stat se vsim, aby Kristus byl vsechno ve vsem! Amen

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka