Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

4. 8. – 10. 8. Gal 4,21 – 6,5

Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně? Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné. Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení. Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar. Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi. Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.

Vždyť stojí psáno: 'Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže.'

Vy, bratři, jste dětmi zaslíbení jako Izák. Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci Ducha, tak je tomu i nyní. Co však říká Písmo? 'Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.' A proto, bratři, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti. My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.

Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Málo kvasu celé těsto prokvasí. Ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoliv. Kdybych já, bratři, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž. Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí!

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na královstvím Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe.

Zobrazeno 2020×

Komentáře

Marimagdalena

Touha otevírá naše srdce pro Boha, aby nás mohl vést a vyučovat. On sám nás pak uvádí do života v Duchu Božím, to je do svobody Božích dětí. Duch Boží, to je Láska sama. Pak budeme na sobě zakoušet plody, jak je vyjmenovává apoštol Pavel:... láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání... .
Zdá se mi, že nemůžeme jen tak sami (ze své vlastní síly) usilovat o lásku (abychom více milovali), o radost (aby naše srdce bylo plné opravdové radosti)......Zdá se mi, že cesta vede jinudy. Myslím, že se musíme nejdříve úplně ponořit do Boží blízkosti, schoulit se do Jeho náruče, důvěřovat Mu, že se stará, poznávat Ho v Písmu, odevzdat se Mu. On nás pak promění (tak jako apoštola Pavla) a budeme schopni obdržet vše jako dary: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání.
Pane, prosím, voď mě po svých cestách !!

faustina

tak tato krasna chvila može nastať práve dnes v den PREMENENIA PANA ked nas vola k sebe na horu premenenia a možme v jeho láske prebívať v tichosti,pravde a nechať sa ním premeniť.PANE prosím urob to už teraz.prosím PANE dobre je nám stebou urob to čakám na teba

Neposeda

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. - A ja doted povazovala krestanskou svobodu za neco tak normalniho... nekdy dokonce za "nesvobodu". V dnesni dobe je tezke pochopit, jak velky byl Pavel revolucionar (vcetne toho slovniku "at se vyklesti"); revolucionar, ktery si nehaji vlastni zajmy a neprosazuje sebe, ale svobodu, jez slouzi druhym. To je pro mne slovo tohoto tydne. Ne zakon, ktery mi prikazuje a drzi me na uzde, ale laska, ktera mne vede... Duch Bozi, jez me upozornuje na vse, co neni ve shode s Bozi laskou, nebot ti, kdo nalezi Kristu, ukrizovali sebe sami = ukrizovali to, co neni v jejich zivote Kristovo. Pane Jezisi Kriste, vlevej mi sveho Ducha, ktery mne osvobodi od vseho, co nejsi Ty sam; ktery mne ucini svobodnou ve sluzbe neseni bremen druhych; ktery mne nauci se divat milosrdne na druhe, protoze Tys pohledel s laskou na mne. Amen.

vojtec

Z úplného závěru dvě věty: Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon. Vždyť každý má na nesení dost svých vlastních nedostatků. (v ekumenickém překladu Každý bude odpovídat sám za sebe.). Je v tom trochu rozpor, ale právě tím je vyjádřeno povolání křesťana. Mám spoustů svých nedostatků, že se nemám vůbec čím chlubit, ale přesto můžu a mám nést i břemena druhých.
Další věc, co mě tak "pohladila na duši" je vyjmenované ovoce Ducha svatého..

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka