Prostřednictvím tohoto blogu společně po týdenních úryvcích čteme během Roku sv. Pavla všechny jeho listy.

14. 7. – 20. 7. Flp 4,1-23 a Gal 1,1-17

Filipanům 4,1-23

Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.

Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Avšak učinili jste dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. I vy to víte, Filipští, že v počátcích evangelia, když jsem vy šel z Makedonie, ani jedna církev se nepodílela se mnou v příjmech a vydáních, jen vy sami; vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Ne že by mi šlo o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Dostal jsem tedy všecko a mám hojnost; jsem plně opatřen, když jsem přijal od Epafrodita dary, které jste mi poslali - jsou vůní příjemnou, obětí vhodnou, Bohu milou. Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.

Pozdravujte všechny, kteří patří Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás i ostatní bratři, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu.

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

 

Galaťanům 1,1-17

Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, i všichni bratři, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.

Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.

Zobrazeno 2133×

Komentáře

růži

Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem?
Jak jsme na tom my, já?

Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mně svého Syna,...
Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já,...

Chelčický

Tak se k tomu dostávám až na poslední chvíli, ale přeci jen:

"Vaše mírnost at je známa všem lidem. Pán je blízko". Tady mi přijde zajímavé, jak ty věty leží vedle sebe. Pro Pána máme být mírní, i když nám to bude přinášet problémy, i když to bude "divné". Pán je blízko a tak naše snažení není marné a On ho vidí.

"Kdybych se ještě chtěl zalíbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým". Vidíme opravdu VŽDY na prvním místě Krista a ptáme se VŽDY co by na mém místě udělal Ježíš ? Je cílem evangelizace opravdu to, aby lidé o Kristu slyšeli, nebo aby přišli do našeho kostela ? Není z nějakého důvodu evangelizace líbivá ?

"Ten, který mne vyvolil již v těle mé matky" - osobně nepovažuji tento problém za klíčový, ale řekl bych že toto je jeden z argumentů pro predestinaci.

vojtec

Tady jsou věty, které jsou známé a hodně citované a přesto nám znovu a znovu mají co říci: Flp 4,4: Radujte se stále v Pánu, opakuji: radujte se! Flp 4,13: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Z listu Galaťanům mně nejvíce oslovuje 11. verš: Prohlašuji vám, bratři, že evangelium, které jsem vám hlásal, není dílo lidské.
Všechny tyto tři verše spojuje krásná pravda o Bohu: Bůh je velkorysý Dárce.

Neposeda

Na zaverecnem uryvku z Fpl mne zaujalo, nakolik je Pavel zakorenen v Panu, ve kterem stoji, je s Nim zajedno, raduje se v Nem, vnima Jeho blizkost (Stůjte pevně v Pánu. Byt zajedno v Pánu. Radujte se v Pánu vždycky. Pán je blízko.)
To je to, co nyni promlouva ke mne – touzim po stejnem stylu zivota. Touzim netrapit se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkovat a předkládat své žádosti Bohu. Pan mi dopral zakusit parkrat toto uzke propojeni mezi nami a tak vim, ze apostol Pavel si nevymysli; ze pokoj Boží opravdu střeži srdce i mysl toho, kdo usiluje stat pevne v Kristu Ježíši. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
List Flp konci a Gal zacina podobnym pozdravem, ktery se stava i mou modlitbou za ty, kdo uz mesic putuji s Pavlem na vlnach sugnalu: Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka